Naslouchám, přemýšlím, sloužím.

Čtyři roky od posledních komunálních voleb uplynuly někomu rychle, jinému pomalu a někdo si jich ani nevšimnul. Pokud čtete tyto řádky, zřejmě patříte mezi ty, které dění v jejich bydlišti zajímá více než jiné. A to je pozitivní, protože právě lidé, které zvolíme na radnice hl. m. Prahy a MČ Praha 8 budou těmi, kteří nám budou nejblíže, a jejichž činnost, nebo nečinnost, nejvíce uvidíme. Můžeme si na ně obrazně řečeno sáhnout a do očí jim říct, co chceme, či naopak, co si o jejich činech myslíme a hlavně, jestli nás tito zvolení „politici“ berou jako sobě rovné a z našich daní placené „služebníky“, nebo jsme pro ně jen obtížným hmyzem.

Pro každého by měl být tím nejlepším vodítkem pro správnou volbu program každé strany, či hnutí, osobní znalost kandidujících je výhodou, stejně jako to, jak konali (či nekonali) dosud. Dále jejich skutky, činy, kontakty a komunikace s těmi, kteří si je platí – my všichni! Jsou to naše daně a my máme nezadatelné právo, aby jejich služba v zastupitelské demokracii byla skutečnou službou. Při psaní těchto řádků myslím na jednotlivce, se kterými jsem se za poslední 4 roky setkal, řešil s nimi jejich problémy, žádosti a některým v rámci svých možností jsem doufám i pomohl. Myslím také na ty z nás, kteří vytvořili skupiny občanů (někdy občanská sdružení), aby šli za svým cílem a donutili nebo přesvědčili „službu konající politiky“ o svém názoru. Zmíním namátkou Proti plotu; Střížkov 8 – Náš domov; 8jinak; komunita Centrum Palmovka; STOP výstavbě AFI Karlín ale i další.

Nebudu zde psát o tom, co já a ČSSD na radnici změní a zlepší, vidím mnoho problémů, jež je nutné řešit. Některé z nich jsou sysifovské, u jiných stačí „jen chtít“. Dám Vám jen jeden slib. Budu jako dosud naslouchat, přemýšlet a sloužit.

Přeji nám šťastnou hlavu a ruku při nových obecních volbách.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892